Open
 • Str. Witing, Nr. 10-12, Sector 1, București

Regulament intern

Regulament intern

Regulamentul de ordine interioară

pentru pacienti / aparținători din spitalizarea ambulatorie

– extras din Regulamentul intern al Spitalului –

Art. 164 (1) Pacientilor  și aparținătorilor internaţi (după caz), li se aduc la cunoştinţă, la internare, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor accepta respectarea acestora prin semnarea de luare la cunoştinţă în Acordul pacientului informat aflat în foaia de observaţie.

(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării, consultului ambulatoriu sau a prezentării la CG.

(5) Obligatiile  pacienților/aparținătorilor pe timpul consultului ambulatoriu, sunt:

 • Să prezinte medicului curant toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilorși să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 • Să respecte regulile de igienă și să trateze cu maximă seriozitate conduita terapeutică, cooperarea la tratament și informațiile medicului / asistentei în legătură cu evoluţia stării de sănătate.
 • Să mențină integritatea bunurilor din patrimoniul ambulatorului şi să folosească cu grijă si corect instalaţiile electrice sau sanitare la dispoziție (în caz contrar, au obligația plății daunelor produse spitalului).
 • Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 • Este interzisă cu desăvârșire pe perioada în care se află în perimetrul ambulatorului fotografierea și filmarea cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 • Să continue efectuarea tratamentului la domiciliu, conform recomandării medicului.
 • Să respecte personalul medical și regulile de ordine interioară ale unității afişate la avizierul ambulatorului.
 • În interiorul și exteriorul clădirii sunt interzise cu desăvârşire fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.
 • Pacienții și aparținătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil personalului medical care este obligat să rezolve orice plângere.
 • Pacienții și aparținătorii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei.
Cum te putem ajuta?