Open
  • Str. Witing, Nr. 10-12, Sector 1, București

Protecția datelor

Protecția datelor

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

S.C. Crestina Medicala Munposan 94 prelucreaza datele cu caracter personal ale pacientilor sai, fiind inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (numar notificare 33551)

Conform Regulamentului UE 679/2016, in vigoare de la data de 25 mai 2018 (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), datele cu caracter personal sunt orice informatii care se refera la o persoana fizica identificata sau identificabila. Informatiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie si ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta, adresa de e-mail personala, numarul de telefon, CNP-ul, seria si numarul actului de identitate, sexul, varsta, informatiile privind starea de sanatate, orientarea religioasa, adresa IP, etc.

Datele cu caracter personal anonimizate ireversibil, in asa fel incat persoana fizica nu mai poate fi identificata, nu mai sunt considerate date cu caracter personal.

In cursul procesului de furnizare a serviciilor medicale, SC Crestina Medicala Munposan 94 SRL colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal apartinand pacientilor, apartinatorilor, medicilor, angajatilor sau candidatilor la obtinerea unui post in cadrul spitalului:

– in cazul pacientilor: in scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legii, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate;

– in cazul medicilor: in scopul indeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si de gestionare a serviciilor de sanatate;

– in cazul angajatilor: in scopul indeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca;

– in cazul candidatilor la obtinerea unui post in cadrul spitalului: pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane

Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati in functionarea institutiei medicale, precum si organizarii si furnizarii serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sanatate (date sensibile conform Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege in domeniul drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia respectarii secretului profesional.

Pentru conformitatea cu cerintele legale sau de acreditare, o parte dintre datele personale sunt transmise catre terte parti: Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica, Scoala Nationala de Sanatate Publica, REVISAL, ANAF, etc. Transmiterea acestor date se face cu respectarea prevederilor legale privitoare la protectia datelor personale, criptare, pseudonimizare sau anonimizare.

De asemenea, datele personale pot fi pastrate in scopuri statistice, stiintifice sau istorice.

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal se extinde asupra intervalului de timp necesar pentru atingerea scopului prelucrarii.Daca perioada de stocare a datelor nu poate fi precizata, datele pastrate vor fi anonimizate.

Datele personale pot fi colectate si prelucrate atat prin utilizarea suportului de hartie cat si cu ajutorul unor aplicatii informatice.

  1. Crestina Medicala Munposan 94 Srl, a luat masuri tehnice si organizatorice menite a asigura securitatea datelor impotriva prelucrarii sau a alterarii neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum si impotriva dezvaluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate si a implementat politici si proceduri de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale in vigoare.

Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea absoluta a informatiilor in timpul transmiterii sau stocarii lor. In cazul aparitiei unor situatii tehnice sau de incalcare a securitatii care sa puna in pericol confidentialitatea sau informatiile personale, ne angajam sa va informam despre aceste lucruri prin mijloace adecvate: mesaje publice, mesaje email, apeluri telefonice.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare: – sa fie informate cu privire la datele cu caracter personal colectate si prelucrate, scopul si durata prelucrarii, temeiul juridic care sta la baza prelucrarii datelor personale (inclusiv eventualele consecinte in cazul neconformarii) sau necesitatea acordului neechivoc (scris) al persoanei, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate, dreptul de a depune o plangere unei autoritati de supraveghere,
  • Dreptul de acces: – sa obtina informatii despre datele personale detinute de catre operatorul de date cu caracter personal, inclusiv sursa acestor date, daca sursa este alta decat persoana vizata
  • Dreptul la rectificare: – sa solicite corectarea oricaror informatii personale incorecte, inexate, incomplete, invechite sau inutile
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): – sa solicite stergerea datelor personale si neprelucrarea lor pe mai departe, fara intarzieri, atunci cand prelucrarea datelor nu mai este necesara sau a fost facuta ilegal (cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia nationala sau europeana)
  • Dreptul la restrangerea prelucrarii: – sa solicite restrangerea prelucrarii datelor personale in anumite cazuri, in totalitate sau in parte, temporar sau permanent, precum si sa anuleze aceasta restrictionare
  • Dreptul la portabilitatea datelor: – sa solicite si sa primeasca datele cu caracter personal intr-un format structurat, prelucrabil automat si interoperabil si/sau sa solicite transferarea datele catre alt operator sau terta parte
  • Dreptul la opozitie: – sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului cand exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei sau a cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public
  • Dreptul de a nu fi supuse unei decizii automate: – persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, daca aceasta produce efecte juridice ce privesc persoana respectiva sau o afecteaza intr-o masura semnificativa si de a obtine interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia in astfel de cazuri.

Drepturi de mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari in format fizic la secretariatul spitalului sau prin e-mail. Putem solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a va confirma identitatea. Cererile repetitive nejustificat, excesive sau vadit nefondate vor fi respinse.

Cum te putem ajuta?