Open
  • Str. Witing, Nr. 10-12, Sector 1, București

Protecția datelor

Protecția datelor

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

INTRODUCERE

 

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi și ne străduim să oferim un nivel ridicat de protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul UE/SEE, din mai 2018 se aplică Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

 

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, societatea Crestina Medicala Munposan 94 SRL, si, acolo unde este cazul, subsidiarele sale (impreuna denumite „M Hospital”), sunt responsabile cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel cum este descris mai jos. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste informații sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., așa cum este prezentat mai jos, contactați M Hospital utilizând detaliile de contact de mai jos.

 

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

 

Termenul „date cu caracter personal” se referă la informații care, în mod direct sau indirect, se pot referi la dvs. în calitate de persoană fizică. Exemple de astfel de date sunt detalii de identificare: numele și prenumele, imaginea, numărul personal de identificare, adresa, numărul de telefon personal sau de muncă, titlul/funcția deținute, angajatorul, și/sau alte date de identificare), participările la concursuri și/sau sondaje, selecțiile făcute, sau adresa IP.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la orice acțiune la care noi sau o terță parte ne-am angajat privind datele cu caracter personal, cum ar fi, fără să se limiteze la colectarea, înregistrarea, corectarea, stocarea și stergerea acestora.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopuri specificate și nu vor fi prelucrate ulterior în niciun alt scop care depășește aceste scopuri.

 

La M Hospital, prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le-ați oferit în scopul administrării solicitărilor de informații și acordurilor de la/cu dvs./angajatorul dvs., precum și pentru furnizarea de informații și servicii în legătură cu astfel de solicitări de informații și acorduri. De exemplu, acest lucru se referă la recrutarea, înregistrarea interesului pentru serviciile oferite de noi sau pentru abonamente la buletinele noastre informative pe care le-ați comandat, transmiterea de informatii, plata facturilor, arhivarea documentelor sau furnizarea informațiilor către instituțiile/autoritățile publice, conform legilor aplicabile.

 

Imaginile cu dvs. vor fi preluate cand intrati in spațiile M Hospital, cu scopul de a asigura securitatea personalului si a bunurilor noastre, potrivit legislatiei aplicabile. De asemenea, numele și detaliile de contact vor fi prelucrate în cazul în care acestea sunt prevăzute ca detalii de contact în situații de urgență de către angajații noștri.

 

Dacă sunteți un lucrător/vizitator în spațiile noastre, datele dvs. vor fi prelucrate atunci când intrați în acestea (imagini, nume, prenume, detalii din CI), ori când raportați o încălcare a normelor de securitate și siguranță a muncii (nr. telefon).

 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate, de asemenea, printre altele, pentru trimiterea de informații și materiale referitoare la produsele și serviciile noastre și actualizări. În cazul în care nu doriți să primiți informații și materiale și/sau alte oferte, vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile de contact de mai jos. Vom utiliza datele dvs. personale și atunci când veți completa unul dintre sondajele sau chestionarele noastre.

 

Cand veti fi in relatii de afaceri cu noi sau in procese de negociere, reprezentandu-ne in fata autoritatilor sau institutiilor publice si, mai general, cand veti fi un intermediar pentru terti pentru noi, datele dvs. personale vor fi preluate pentru ca M Hospital sa inceapa procesul de verificări.

 

Dacă este necesar, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru soluționarea litigiilor: acest lucru implică formularea de și apărarea împotriva pretențiilor în fața instanțelor de judecată sau a altor autorități publice sau a entităților abilitate să soluționeze litigiile.

 

În plus, datele dvs. personale vor fi prelucrate în timpul procesului de investiții/achiziție și vânzare a proiectelor și/sau bunurilor noastre, pentru efectuarea proceselor de due-diligence/verificări și de  evaluare a riscurilor cu scopul de a achiziționa sau vinde produse, bunuri, ori servicii.

 

De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor site-ului nostru: reținem preferințele utilizatorilor și obiceiurile de navigare cu scopul de a furniza informații relevante pentru vizitele ulterioare ale site-ului; adaptarea site-ului la dispozitivul utilizatorului și soluționarea problemelor pe care dispozitivul utilizatorului le întâmpină atunci când accesează site-ul.

 

În cele din urmă, datele cu caracter personal sunt, de asemenea, prelucrate în scopuri statistice, pentru a vedea cum folosesc utilizatorii site-ul și pentru a analiza comportamentul de căutare, precum și pentru a afișa conținut personalizat pentru dvs. Cu toate acestea, astfel de date sunt prelucrate numai în formă agregată sau într-o formă care nu vă poate identifica ca persoană fizică. De asemenea, datele sunt prelucrate indirect în legătură cu dezvoltarea, testarea și administrarea sistemelor informatice care stau la baza site-ului nostru.

 

Atunci când utilizați funcții de pe site-ul nostru care vă permit să publicați informații sau alte materiale pe acest site, rețineți că aceste informații pot conține, de asemenea, date cu caracter personal. În cazul în care informațiile dvs. conțin date despre alte persoane, puteți posta numai datele pentru care ați primit consimțământul de a le furniza.

 

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

M Hospital prelucrează datele dvs. cu caracter personal atunci când este necesar pentru încheierea, la cererea dvs., executării unui acord cu dvs.

 

M Hospital prelucrează date personale și atunci când avem un alt interes legitim și justificat, cum ar fi trimiterea de sondaje, semnarea de contracte cu angajatorul dvs.(colaboratorul nostru), supravegherea CCTV, captarea imaginii dvs. la evenimentele noastre, interesul de a ne face reclamă vizitatorilor site-ului nostru sau interesul de a ne dezvolta site-ul sau produsele și/sau serviciile (spre exemplu, reținem preferințele dvs. și obiceiurile de navigare, cu scopul de a vă oferi informații relevante la următoarele dvs. vizite, sau să adaptăm site-ul la dispozitivul dvs.).

 

De asemenea, pentru transmiterea comunicărilor referitoare la produsele și serviciile noastre (marketing), prelucrăm datele în temeiul consimțământului dvs.

 

Putem, de asemenea, prelucra datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații legale, precum ar fi obligația de arhivare și comunicarea, la cerere, a anumitor informații către autoritățile publice.

 

Dacă ar fi să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru orice scop care, conform legislației în vigoare, necesită consimțământul dvs., vom obține consimțământul dvs. înainte de a începe o astfel de prelucrare.

 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele pe care le colectăm în conformitate cu cele de mai sus sunt șterse când scopurile prelucrării au fost îndeplinite, sau când legislația aplicabilă prevede acest lucru.

 

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

M Hospital încearcă continuu să asigure cel mai ridicat nivel pentru protecția datelor dvs. personale și vă protejează datele cu caracter personal folosind un nivel ridicat de securitate și, în acest scop, a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva accesului, modificării, diseminării sau distrugerii neautorizate. Lucrăm constant pentru a îmbunătăți măsurile noastre de securitate.

 

Aceste măsuri de siguranță includ: adoptarea unor proceduri dedicate; limitarea activităților de prelucrare; restricționarea accesului la datele cu caracter personal; testarea și auditarea sistemelor noastre; back-up; pregătirea angajaților noștri; introducerea în contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care să îi oblige să asigure un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal la care le garantăm acces.

 

DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ca regulă, nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal unor alte companii sau persoane fizice din orice stat (inclusiv România). În anumite situații, totuși, este necesar să divulgăm datele dvs. cu caracter personal, după cum este descris mai jos.

 

Putem numi parteneri externi care să îndeplinească sarcini în numele nostru, cum ar fi furnizarea de servicii IT și arhivare sau ajutor cu marketingul, organizatori de evenimente, consultanță care se ocupă de plata salariilor, furnizori de servicii medicale și resurse umane,  supraveghere CCTV, administrarea comunicatelor de presă și alte comunicări pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare, analiza datelor sau statistici.

 

Performanța acestor servicii poate însemna că partenerii noștri, de regulă în interiorul UE/SEE, pot să aibă acces la datele dvs. cu caracter personal. Companiile care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru trebuie să semneze întotdeauna un acord cu noi, astfel încât să putem asigura un nivel ridicat de protecție a datelor dvs. cu caracter personal chiar și prin intermediul partenerilor noștri.

 

De asemenea, M Hospital poate divulga datele dvs. cu caracter personal terților, de exemplu autorităților de poliție sau altor autorități publice, în cazul în care se referă la anchete penale sau dacă suntem obligați în alt mod să divulgăm astfel de date, prin lege sau în baza unei decizii a unei autorități publice.

 

Putem divulga, de asemenea, date cu caracter personal contabililor, auditorilor, avocaților și consultanților noștri externi, cu respectarea confidențialității. De asemenea, datele dvs. personale pot fi divulgate față de posibili investitori sau vânzători pe piață. Putem divulga persoanelor fizice, agenților sau instanțelor de judecată din România sau din alt Stat – pentru recunoașterea, exercitarea  sau apărarea unui drept al nostru sau al unei alte persoane în cadrul acestor instanțe de judecată. Dacă transferăm o parte sau toate acțiunile sau bunurile noastre, ori afacerile noastre, putem divulga datele dvs. cu caracter personal către (potențiali) achizitori.

 

CÂND ESTE APLICABILĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

 

Aceste informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor dvs. pe care M Hospital le prelucrează în cadrul site-ului nostru, în incintele noastre, în colaborările noastre, și de asemenea este o informare generală pentru partenerii, colaboratorii, consultanții, furnizorii, subcontractanții noștri, pentru autoritățiile oficiale și angajații/colaboratorii acestora.

 

Site-ul nostru poate conține, uneori, link-uri către site-uri sau servicii externe pe care nu le controlăm.

 

Dacă urmați un link către un site extern, sunteți încurajat(ă) să examinați principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal și informațiile despre cookie-uri care se aplică pe site-ul în cauză. Această notă de informare nu acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal întreprinsă de alte companii, persoane fizice, autorități sau instituții la care face referire în cadrul site-ului nostru sau companii și persoane fizice care fac publicitate serviciilor și produselor noastre prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

 

DREPTURILE DVS. ȘI CUM SĂ LE EXERCITAȚI

 

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, aveți dreptul să solicitați accesul la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu dvs., să corectați datele cu caracter personal eronate, să solicitați ca M Hospital să înceteze prelucrarea și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, să vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, să vă retrageți consimțământul pentru o anumită prelucrare (dacă acest consimțământ a fost obținut).

 

Aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care am fost investiți sau este necesară pentru interesele noastre legitime sau ale unei terțe părți. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea în scopul marketing-ului direct. Aveți, de asemenea, dreptul de a obiecta față de prelucrarea pentru scopuri de cercetare științifică sau istorică sau pentru scopuri statistice, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini pentru motive de interes public. Vă puteți exercita aceste drepturi în modurile enumerate mai jos.

 

În măsura în care ați acordat consimțământul pentru o activitate de prelucrare, în orice moment îl puteți retrage, acțiune care nu va afecta legalitatea prelucrării de dinaintea unei asemenea retrageri.

 

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați M Hospital utilizând detaliile de contact de mai jos. Puteți folosi aceleași detalii de contact pentru a ne pune întrebări în legătură cu drepturile dvs. sau alte informații cuprinse în această notă sau orice altă chestiune legata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi.

 

De asemenea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, mai exact Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate încălcând legislația aplicabilă privind protecția datelor. Detaliile de contact ale autorității de supraveghere pot fi găsite pe acest link – https://www.dataprotection.ro/. Puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în țara în care aveți reședința obișnuită sau în care locul dvs. de muncă se află, sau în care a avut loc presupusa încălcare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

 

DETALII DE CONTACT

 

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care M Hospital prelucrează datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau poștă.

 

Societatea Crestina Medicala Munposan 94 SRL

 

Str. Witing nr. 12, Sector 1

 

București, România,

 

Email: office@mhospital.ro

 

INEXISTENȚA PROCESELOR DE LUARE A DECIZIILOR AUTOMATE

 

 

Ne ocupăm cu grijă de datele noastre, prin intermediului personalului nostru specializat. Având în vedere circumstanțele actuale, nu veți fi supus unei decizii unice bazată pe prelucrarea datelor dvs. (inclusiv crearea de profile) care să aibă efecte juridice asupra dvs. sau care să vă afecteze într-un mod similar și semnificativ.

Cum te putem ajuta?