Open
 • Str. Witing, Nr. 10-12, Sector 1, București

CAS Client

CAS Client

Documente necesare pentru a accesa serviciile decontate prin CNAS în regim ambulatoriu:

 • BI/CI
 • Card de sănătate/Adeverință de asigurat CNAS, după caz
 • Situații pe care le putem întâlni în urma verificării pacienților:
 • pacientul nu este asigurat și nu poate beneficia de servicii medicale decontate de CNAS
 • pacientul este asigurat și are card de sănătate emis – va beneficia de servicii medicale decontate numai pe baza validării cu cardul.
 • pacientul este asigurat și nu are card de sănătate emis – va beneficia de servicii medicale decontate fără semnarea cu cardul.
 • dacă pacientul are card de sănătate emis, atunci trebuie să cunoască și PIN-ul acestuia
 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriul de specialitate, după caz
 • Sau Biletul de ieșire din spital/scrisoarea medicala, după caz (are dreptul la 2 consultații în baza acestui bilet de ieșire)
 • Adeverința de salariat cu zilele de concediu medical, talon pensie, după caz (ex. în cazul în care solicită concediu medical)
 • Opțional – alte documente medicale care pot ajuta la stabilirea diagnosticului/tratamentului
 • Unii pacienți se pot prezenta și fără bilet de trimitere/bilet de ieșire din spital/scrisoare medicală dacă se încadrează la unul dintre punctele din Anexa 13 (LISTA cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea directă la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate)

 

Pentru a putea beneficia de serviciile medicale decontate de CNAS, cea mai întâlnita posibilitate este prezentarea în baza unui Bilet de Trimitere de la medicul de familie/medic specialist, alături de cardul de sănătate. Pentru a beneficia de astfel de servicii trebuie să fim atenți la perioada de valabilitate a biletului.

Valabilitatea biletului de trimitere este de maximum 60 de zile de la data emiterii (acuți/subacuți). Deci, o dată cu schimbarea lunii calendaristice, valabilitatea nu se pierde. Un bilet emis în 27 iulie este valabil până în 26 septembrie.

Excepții:

 1. Pentru toate bolile cronice, biletele de trimitere pentru specialitățile clinice și pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu au valabilitate de până la 90 de zile calendaristice.
 2. Biletul de trimitere pentru specialități clinice recomandate de medicul de familie, care are evidențiat „management de caz”, are o valabilitate de 90 de zile calendaristice.
 3. Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare are o valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii.

 

Este obligatoriu ca Biletul de trimitere să fie semnat și parafat de către medicului trimițător, la punctul 1 sa apară doar specialitatea (ex. Cardiologie sau Chirurgie generala) către care se face trimiterea (nu trebuie sa fie nominala făcută către un spital/ clinica anume, pacientul având dreptul sa se prezinte cu aceea trimitere la orice furnizor de servicii medicale care este in contract cu CAS), iar la punctul 6 sa apară mențiunea: rog consult de specialitate/ examen de specialitate.

Pentru același episod de boală acută/subacută, pe un bilet de trimitere, se decontează maximum 3 consultații pe asigurat, într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultații, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de către medicul de specialitate din specialitățile clinice. Pacienții cu bilet de trimitere pe acut/subacut pot face toate consultațiile în aceeași luna, nu sunt condiționate precum cei din categoria cronici.

Pentru evaluarea clinică și paraclinică, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției asiguraților cu afecțiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiași specialități, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună, pe același cod de boală.

Cum te putem ajuta?